12 zintuigen ???

Laden Evenementen

Rondleiding 12-zintuigen route

Wacht even, twaalf zintuigen? Het zijn er toch maar vijf, misschien zes?
Er is ook een andere manier om naar onze zintuigen te kijken, die voortkomt uit het gedachtegoed van de antroposofie, in het
leven geroepen door Rudolf Steiner. In die antroposofie ligt overigens ook de oorsprong van de
biologisch-dynamische landbouw; wat we hier doen op de Fruittuin van West. Onze stagiair Abel
heeft het zijn persoonlijke project gemaakt om uit te zoeken hoe het precies zit met het concept van
de twaalf zintuigen. Dat heeft hij vervolgens uitgewerkt in een interactieve route door de boomgaard, waardoor
je aan de hand van oefeningen en informatie de verschillende zintuigen zelf kunt leren ervaren. Op
zaterdag 22 juli om 15:00 geeft Mirte (medewerker in de winkel) een verdiepende rondleiding langs
de route als feestelijke opening van het project. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden,
aanmelden is ook niet nodig.